Waargenomen vogelsoorten oktober 2015

Ondanks het mooie weer van de laatste weken was oktober, wat vogels betreft, vrij standaard te noemen met 53 soorten. De laatste Boerenzwaluwen zijn vertrokken, een enkele Tjiftjaf is nog te horen. Door oplettende golfers zijn wel enkele groepen overtrekkende Kraanvogels en rondvliegende IJsvogels gemeld.

Ikzelf heb een pleisterend IJsvogeltje gezien op het bruggetje van hole 17. Grondig speurwerk leverde op 4 oktober 22 Watersnippen en 8 Bokjes op. Na een paar weken in eind april/begin mei is een Fuut terug van weggeweest. Voor hoe lang?

 

De Grote Zilverreiger is nog steeds alleen. Buiten de Meerkoeten is het ook stil op en rondom de plasjes. Iedereen ziet de laatste tijd veel ganzen rondvliegen boven Golfbaan het Woold. Dit zijn voornamelijk Rietganzen en Kolganzen. Het zijn geen doortrekkers die nog op trek zijn naar het zuiden. Het merendeel komt uit Noordelijk Europa en blijft in de regio hangen. Deze regio is ruim. Grof bekeken loopt die wel van de Maasplassen in Midden-Limburg, de Peelregio en de Maasstreek in noordelijk Limburg.

Verplaatsingen binnen heel Nederland zijn verder geen uitzondering. Een groep ganzen die vandaag hier zit kan overmorgen in Zeeuws-Vlaanderen zitten maar ook in Gelderland of Drenthe.

Een en ander is ook nog weersafhankelijk. Vooral sneeuw en vorst bepalen deels de bereikbaarheid van voedsel zoals grassen, oogstresten etc.

Je ziet ze dagelijks in grote getale omdat de ganzen zich morgens verplaatsen van slaapplaats naar fourageerplaatsen en ‘s avonds weer terug. Verder zijn er nog verplaatsingen door allerlei verstoringen.

De belangrijkste slaapplaatsen in onze regio liggen in de Groote Peel, de Deurnesche Peel, de Mariapeel en in mindere mate het Beuven.

Reislustig

Maandag 2 november jl. heb ik een gele halsband afgelezen met de code Z51 van een Rietgans vlakbij de Golfbaan (Kokmeeuwenweg). Op internet de gegevens doorgegeven. In totaal zijn er 61 terugmeldingen van deze vogel. Deze gans is op 17 januari 2007 geringd in Lith aan de Maas, Noord-Brabant Noord. Verder is de vogel 61 keer terug gemeld: 29x Noord Brabant (vooral Peelregio), 14x Limburg (Peel- en Maasregio) , 2x België (1x Maasmechelen en 1x Oost Vlaanderen ten zuiden van Zeeuws Vlaanderen), 4x Drenthe (bij veengebieden), 9x Duitsland (oostelijk deel) en 3x Polen.

Ik heb deze Rietgans nu al 4 keer eerder waargenomen (17 nov 2007, 23 okt 2010, 20 nov 2010 en 17 feb 2013). Deze laatste 4 waarnemingen niet verder dan 3 km van onze golfbaan. Alle 61 waarnemingen van deze gans vallen tussen 2 oktober in de herfst en 8 maart in de late winter. Buiten deze winterperiode is deze gans op weg naar of verblijft in zijn broedgebied dat grotendeels ligt in noordelijk Rusland tot voorbij de Oeral.

Kortom, toch weer een leuke vogelmaand.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Fuut X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel O winter, doortrekker
Zanglijster O standvogel
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  oktober 2015 53  
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2015 144  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan