Waargenomen vogelsoorten augustus 2014

zwarte-ooievaar-250Voor veel mensen zitten de vakanties er weer op. Ook de zomergasten onder de vogels zijn ons land al weer aan het verlaten of maken aanstalten daartoe. Wat dat betreft wordt het weer drukker in de lucht. Op 21 augustus cirkelden zes ooievaars omhoog om gebruikmakend van thermiek mogelijk al te vertrekken naar het zuiden. Dit ongeveer boven, is het toeval, onze ooievaarsnest.

Andere soorten vogels hebben hun broedgebied verlaten en hebben hun leefgebied weer verruimd. Zo is het op de plasjes een stuk rustiger geworden. Daarentegen zat er wel weer een IJsvogel op 2 augustus op het bruggetje bij hole 13.

Zang en andere geluidsactiviteiten staan deze periode wel op een laag pitje.

 

Jan van der Loo

 

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2014
op Golfbaan Het Woold
Dodaars X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar X zomer
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster O zomer
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Matkop X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  augustus 2014 55
Totaal soorten aug 2009 tm aug 2014 139
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan