Waargenomen vogelsoorten maart 2014

DSC 0324-1

De maand februari was een maand met prachtig weer en vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dit wil niet zeggen dat de zomergasten uit Afrika nu weken eerder bij ons aankomen. Daglengte, voedselaanbod, weersomstandigheden, wind, alles heeft zijn invloed.

Maar enkele vroege zomergasten zijn intussen wel gearriveerd zoals Tjiftjaf en Blauwborst. Als je laatstgenoemde soort wil horen, luister en let dan op bij de tees van hole 5, hole 7 en hole 13. Diverse Roodborsttapuiten zitten verspreid over de baan en de roep van Waterral en Dodaars is regelmatig te horen. Op 2 april is de 108e soort voor de golfbaan, een Lepelaar, al gemeld door een alerte golfer.

Groetjes

Jan van der Loo

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2014
op Golfbaan Het Woold
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Grote Zaagbek X winter 
Buizerd O standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boomleeuwerik X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Paapje X doortrekker
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  maart 2014 59
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2014 137
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan