Waargenomen vogelsoorten april 2015

zwartopmeeuw 300Het voorjaar is in april helemaal op gang gekomen. Bijna alle soorten die op de golfbaan willen broeden zijn terug. De vogels zijn volop actief, ze zingen hun mooiste lied en zijn druk bezig met hun nesten. Jonge eendjes zwemmen al rond,

Meerkoeten zitten op hun nesten en een Merel en een Witte Kwikstaart hebben al nestjes in de schuilhutten. Een overvliegende Ooievaar had geen belangstelling voor een langer verblijf in een mooie regio. Late doortrekkers zoals bijv. Watersnip en Tapuit zullen we in mei waarschijnlijk amper meer zien. We zitten op de golfbaan nog wel te wachten op late terugkomers zoals Spotvogel, Kleine Karekiet en Wielewaal.

De 2 Knobbelzwanen die al enkele weken op de plasjes zitten gaan niet broeden, het zijn onvolwassen exemplaren. Ze zijn nog niet wit genoeg van kleur. Bij een geslachtsrijp paar moet er ook een mannetjes bijzitten met een rode knobbel op een ook rode snavel.
Verder leverde de maand april de 142e soort op t.w. de Zwartkopmeeuw (zie foto), 2 exemplaren vlogen rond tussen een groepje Kokmeeuwen). De Zwartkopmeeuw lijkt veel op een Kokmeeuw. De Zwartkopmeeuw heeft een wat rodere snavel, de donkere kop is zwarter, en ze zijn geheel wit. De Kokmeeuw heeft veel meer grijs in zijn verenkleed. Verder is de roep/geluid helemaal anders.

De Blauwborst is weer gesignaleerd op de GolfbaanOp 25 april heeft de jaarlijkse, door de NGF georganiseerd, Bird Watching Day plaatsgevonden. Het uitgangspunt hierbij is op die dag, op zo veel mogelijk golfbanen in Nederland, zo veel mogelijk vogelsoorten te tellen. Hierbij mag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat geteld worden.

We hebben hier voor de 5e maal aan deelgenomen. De eerste keer was ruim 4 jaar geleden op 25 april 2011, net voor de officiële opening van De Vier Eijckenbaan.

Het overzicht van die tellingen vindt u onderaan dit bericht.

Op 25 april 2015 hebben we op onze golfbaan 60 soorten waargenomen.
Van de 56 golfbanen in Nederland die hun gegevens al ingediend hebben bij de NGF moeten we toch 5 golfbanen laten voorgaan in de voorlopige uitslag in 2015 t.w. Wassenaarse Golfclub (61 soorten), Golfbaan De Hoge Dijk Amsterdam (64), Golfbaan Houtrak Halfweg (69), Heemskerkse Golfclub (70) en Golfbaan De Texelse (73). Deze banen behoorden ook in 2014, net als Het Woold, tot de top 10 in de scores in de einduitslag. Toen waren we 3e met 65 soorten.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN APRIL 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar X zomer
Knobbelzwaan X standvogel 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Slobeend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Boomvalk X zomer
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit O standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw X standvogel
Zwartkopmeeuw O zomer, vrij schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek O zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Graspieper X standvogel
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Tapuit X doortrekker
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  april 2015 69  
Totaal soorten aug 2009 tm apr 2015 142  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan    

 

GOLFBAAN HET WOOLD          
Datum: 25 april 2015          
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2015        
           
waargenomen soorten 25-4-2015 19-4-2014 20-4-2013 21-4-2012 25-4-2011
  2015 2014 2013 2012 2011
Dodaars X X X    
Aalscholver X X X X X
Blauwe Reiger X X X X X
Ooievaar   X      
Knobbelzwaan X   X    
Grauwe Gans X X X X X
Nijlgans X X X X X
Canadese Gans X X      
Indische Gans       X  
Krakeend   X X X X
Wilde Eend X X X X X
Kuifeend X X X X  
Casarca         X
Buizerd X X X X X
Sperwer X        
Torenvalk X X X X X
Boomvalk X        
Patrijs   X   X X
Fazant X X X X X
Waterral X X      
Waterhoen X X X X  
Meerkoet X X X X  
Scholekster X X X   X
Kleine Plevier     X X X
Kievit X X X X X
Kemphaan         X
Bokje       X  
Watersnip X       X
Wulp X X X    
Tureluur   X      
Groenpootruiter       X X
Witgatje     X X  
Oeverloper       X X
Kokmeeuw X X   X X
Holenduif X X X X X
Houtduif X X X X X
Turkse Tortel X X X X  
Koekoek X       X
Gierzwaluw X   X    
Groene Specht X X     X
Zwarte Specht       X X
Grote Bonte Specht X X X X X
Boomleeuwerik       X  
Veldleeuwerik X   X    
Oeverzwaluw         X
Boerenzwaluw X X X X X
Huiszwaluw     X    
Boompieper X X X   X
Graspieper X X X X X
Gele Kwikstaart X X X X X
Witte Kwikstaart X X X X X
Winterkoning X X X X X
Heggemus X X X X  
Roodborst X X X X X
Blauwborst X X X    
Gekraagde Roodstaart X X      
Paapje   X      
Roodborsttapuit   X X X  
Tapuit X       X
Merel X X X X X
Kramsvogel         X
Zanglijster   X   X X
Grote Lijster   X   X X
Braamsluiper         X
Grasmus X X X    
Tuinfluiter X   X    
Zwartkop X X X X X
Fluiter   X      
Tjiftjaf X X X X X
Fitis X X X X X
Goudhaantje X X      
Bonte Vliegenvanger   X      
Staartmees   X      
Kuifmees X   X X X
Pimpelmees X X X X X
Koolmees X X X X X
Boomklever X X X    
Boomkruiper X X X X X
Vlaamse Gaai     X   X
Kauw X X X X X
Zwarte Kraai X X X X X
Spreeuw X X X X X
Huismus X X X X X
Ringmus   X X X  
Vink X X X X X
Groenling X X X X X
Putter   X      
Kneu   X X   X
Geelgors   X      
Rietgors X X X    
           
Totaal soorten per jaar 60 65 57 52 54
           
Totaal soorten 2011/2012/2013/2014/2015   90