Waargenomen vogels in oktober 2017

Sperwer 360

Oktober 2017 was een bijzondere warme maand waar pas een eind aan kwam toen november zich al aandiende. Prima weer voor iedereen die houdt van
buitenactiviteiten of het nu golfen, wandelen of fietsen betreft.

De veranderingen van de natuur in dit jaargetijde gaat natuurlijk toch door voor plant en dier. Oktober is een maand met veel vogeltrek.

Kol- en Rietganzen zijn op de golfbaan alweer dagelijks te zien in hun voedselvluchten en doortrekreizen vanaf
de Groote Peel en de Strabrechtse Heide. Een honderdtal pleisterende Kraanvogels was te zien bij de Deurnese Peel.
In de lucht was het ook drukker met overvliegende groepen/groepjes houtduiven, spreeuwen, lijster- en vinkachtigen.
Zelfs van Kieviten, die als vogelsoort toch in zwaar weer zitten.

Watersnippen en Bokjes hebben zich weer gesetteld voor de winter op de golfbaan. Op zoek naar voedsel hebben rondzwervende IJsvogels hebben zich al enkele keren laten bewonderen. Voor de tee van hole 14 zag ik twee pleisterende IJsvogels op rietstengels.
Verdere waarnemingen van doortrekkende Kepen, Veldleeuweriken en een Witgatje. De Kuifeenden zijn vertrokken.

In oktober geen Kokmeeuwen gezien. Dit verandert wel weer als noordelijker vogels in de regio komen overwinteren, samen met Stormmeeuwen.

Het blijft dynamisch.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
5 oktober 2017

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2017

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan O standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Witgatje O doortrekker
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep X winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
     
Totaal soorten oktober 2017 54  
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan