Waargenomen vogels in november 2017 op Golfbaan het Woold

bokje 3 360November 2017 was een maand met doorgaans wisselvallig weer met de daarbij behorende buien. Vrij normale temperaturen, waarbij de gevoelstemperatuur sterk afhing van de windkracht. Regen en wind hebben o.a. ook twee achtereenvolgende maandagen de wintercompetitie letterlijk in het water laten vallen. De laatste dagen van november werden rustiger, kouder maar ook somberder.

Intussen is het nog wat rustiger en stiller geworden in het vogelwereldje.  Buiten enkele groepjes Wilde Eenden hebben andere eenden soorten het laten afweten. Maar ook andere veelvoorkomende soorten als Dodaars en Torenvalk heb ik in november op de golfbaan gemist. Daarentegen op 16 november een late overvliegende Witte Kwikstaart. Tijdens het golfen op 20 november hoorde ik vanaf hole 18 in het bos een vlucht(je) Kleine Zwanen overvliegen.

Op 28 november 9 pleisterende/opvliegende Bokjes en 9 Watersnippen, een IJsvogel en een groepje van 7 Putters. 

Door de maand heen groepjes rondzwervende en foeragerende zangvogels zoals bijv. Vinken, Groenlingen, Rietgorzen, Geelgorzen, Ringmussen, Staartmezen. Ringmussen (groep van 75 exemplaren) is verrassend omdat ik die afgelopen jaar nauwelijks gezien heb op de golfbaan. Hetzelfde geldt zeker voor de Geelgorzen maar dan nog voor een langere periode.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
2 december 2017

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN november 2017

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Kleine Zwaan O winter
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart O zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Geelgors X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten november 2017 47  
Totaal soorten aug 2009 tm nov 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan