Waargenomen vogels in mei 2020

zwaan 900Mei is weer achter de rug en wat een bijzondere maand was het. 

11 Mei ging onze golfbaan weer open! De vogels moeten de baan weer delen met ons golfers! Heerlijk om in deze corona tijd weer de baan in te gaan.

Het weer was deze maand extreem. De eerste dagen van mei was er veel bewolking en viel er een klein beetje regen, de natuur snakte hier ook naar. Daarna werd het weer droog met veel oosten en noorden wind. Dat betekent koude nachten met nachtvorst en overdag zonneschijn met een koude wind. Rond de ijsheiligen hebben we nog een aantal nachten met nachtvorst gehad met temperaturen aan de grond van -5 °C!

 

‘s Morgens vroeg waren de fairways wit van de rijp! Het bleef mooi weer en de wind bleef ook de tweede helft van de maand in de noordoost hoek hangen, strakblauwe lucht en verzengende zonneschijn waren het gevolg. ’s Nachts koelt het goed af en overdag zijn de temperaturen zeer aangenaam om te golven.

De baan is droog en we maken ons zorgen of de bomen en planten van deze extreem droge tijd geen blijvende last gaan ondervinden. Voorlopig gaan we ervan uit dat de natuur veerkrachtig is en dat het wel goed komt. Laten we hopen dat het zo is!

kievit 600De vogels hebben de rust in de baan gewaardeerd. Er zijn zeker 2 nestjes kieviten uitgelopen op de baan en dat is goed nieuws , slecht nieuws hebben we te melden over ons trotse koppel zwanen. Moeder zwaan is op haar nest gegrepen door een 4-voetig roofdier en ze is opgepeuzeld.

Vader zwaan is nu weduwnaar en zwerft verdoold over de baan. Zwanen sluiten een partnerschap voor het leven en vaak sterft de overlevende partner na enige tijd van eenzaamheid. De natuur is soms hard en ook op onze golfbaan geldt de natuurwet eten en gegeten worden, maar de zwaan …. het doet toch een beetje pijn!

Verder is het een drukte van belang voor de vogels ,want er wordt gebroed en er worden jonge vogeltjes grootgebracht . De nieuwe nestkasten worden volop gebruikt, mezen, boomklevers en bonte vliegenvangers maken er volop gebruik van! De zang van veel vogels wordt nu fors minder, omdat ze het zo druk hebben met andere belangrijke zaken. Op de grote plas zie je nu een grote groep woerden (mannetjes eenden) zitten, hun eega’s hebben hopelijk pullen (jonge eendjes) en verschuilen zich vaak in het lange gras aan de oevers van de beek en de plassen.

De laatste gasten uit het vogelrijk zijn half mei ook weer teruggekeerd uit hun winterkwartier in Afrika op onze mooie baan , je moet dan denken aan de bosrietzanger en de spotvogel. Zij zingen een luid en duidelijk lied. Het mooiste zomer geluid hoorden we op 16 mei en dat was de wielewaal, diedeljoo klinkt zijn lied en dan is de zomer in het land!

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN het Woold
2 juni 2020

 

maand; mei 2020 Golfbaan het Woold

 

Dodaars

x

Kemphaan

 

Tapuit

x

Fuut

 

Bokje

 

Beflijster

 

Aalscholver

x

Watersnip

x

Merel

x

Roerdomp

 

Houtsnip

 

Kramsvogel

 

Grote Zilverreiger

 

Regenwulp

 

Zanglijster

x

Kleine Zilverreiger

 

Wulp

x

Koperwiek

 

Blauwe Reiger

x

Zwarte Ruiter

 

Grote Lijster

x

Ooievaar

x

Tureluur

 

Sprinkhaanzanger

 

Zwarte Ooievaar

 

Groenpootruiter

 

Bosrietzanger

x

Lepelaar

 

Witgatje

x

Kleine Karekiet

x

Knobbelzwaan

x

Bosruiter

 

Spotvogel

x

Kleine Zwaan

 

Oeverloper

 

Braamsluiper

 

Rietgans

 

Kokmeeuw

x

Grasmus

x

Kolgans

 

Stormmeeuw

 

Tuinfluiter

x

Grauwe Gans

x

Kleine Mantelmeeuw

 

Zwartkop

x

Brandgans

 

Zilvermeeuw

 

Fluiter

 

Canadese Gans

x

Zwartkopmeeuw

 

Tjiftjaf

x

Nijlgans

x

Noordse Stern

 

Fitis

x

Indische Gans

 

Holenduif

x

Goudhaantje

x

Krakeend

x

Houtduif

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Wintertaling

 

Turkse Tortel

x

Bonte Vliegenvanger

x

Wilde Eend

x

Zomertortel

 

Staartmees

x

Pijlstaart

 

Koekoek

x

Matkop

 

Zomertaling

 

Kerkuil

 

Kuifmees

x

Slobeend

x

Steenuil

 

Zwarte Mees

 

Tafeleend

 

Bosuil

x

Pimpelmees

x

Kuifeend

x

Gierzwaluw

x

Koolmees

x

Grote Zaagbek

 

IJsvogel

x

Boomklever

x

Casarca

 

Groene Specht

x

Boomkruiper

x

Zwarte Wouw

 

Zwarte Specht

x

Wielewaal

x

Rode Wouw

 

Grote Bonte Specht

x

Gaai

x

Bruine Kiekendief

 

Kleine Bonte Specht

 

Ekster

x

Blauwe Kiekendief

 

Boomleeuwerik

x

Kauw

x

Havik

x

Veldleeuwerik

x

Roek

x

Sperwer

x

Oeverzwaluw

x

Zwarte Kraai

x

Buizerd

x

Boerenzwaluw

x

Spreeuw

x

Torenvalk

x

Huiszwaluw

x

Huismus

x

Boomvalk

 

Boompieper

x

Ringmus

 

Slechtvalk

x

Graspieper

x

Vink

x

Patrijs

x

Gele Kwikstaart

x

Keep

 

Kwartel

 

Balkankwikstaart

 

Groenling

x

Fazant

x

Grote Gele Kwikstaart

 

Putter

x

Waterral

 

Witte Kwikstaart

x

Sijs

 

Waterhoen

x

Winterkoning

x

Kneu

 

Meerkoet

x

Heggemus

x

Barmsijs

 

Kraanvogel

 

Roodborst

x

Kruisbek

 

Scholekster

x

Blauwborst

x

Goudvink

 

Kleine Plevier

x

Zwarte Roodstaart

x

Geelgors

x

Bontbekplevier

 

Gekraagde Roodstaart

x

Rietgors

x

Morinelplevier

 

Paapje

     

Kievit

x

Roodborsttapuit

x

   
   

nachtegaal

x

   
           
 

24

 

31

 

33

Totaal aantal vogelsoorten 87

Totaal aantal vogelsoorten 67