Waargenomen vogels in mei 2018

foto knobbelzwaan mei 2018Afgelopen maand hadden we de warmste meimaand ooit. Er viel gedurende deze maand minder neerslag dan gemiddeld. Per locatie was de verdeling van de neerslag zeer verschillend. Plaatselijke plensbuien met veel regen, hagel en onweer waren voor een groot deel de oorzaak. Met op diverse plaatsen wateroverlast en blikseminslagen. 

Op onze golfbaan bleef het aan de droge kant. Het meest opmerkelijke in mei 2018 is ongetwijfeld dat de eerste jonge zwaantjes zich op de  laatste dag van mei lieten zien. (zie bijgevoegde foto) Dit na een broedtijd van ca. 5 weken.

 Gedurende de hele maand mei is het paartje Knobbelzwanen inclusief het nest door menig golfer goed in de gaten gehouden.

Op 12 mei jl. hebben we weer mee gedaan aan de jaarlijkse Bird Watching Day, georganiseerd door de NGF en Vogelbescherming Nederland. Een van de uitgangspunten op die dag is het tellen van zo veel mogelijk vogelsoorten die gezien en/of gehoord worden op de afzonderlijke golfbanen. Op 12 mei kwamen we tot 54 vogelsoorten (zie ook bijgevoegde soortenlijst). Van de 66 golfbanen waarvan de NGF de gegevens binnen heeft maken we hiermee een goede beurt. Met dank aan Cor, Wim, Henny en Rudolf.

Het aantal waargenomen vogelsoorten in gedurende de hele maand april 2018 lag met 66 soorten op een vergelijkbaar niveau met voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand;

  • 1 Bokje en 1 Watersnip zijn op 2 mei het laatste gezien. Op die dag kwam ook een Rode Wouw overgevlogen. Verder die dag nog enkele hazen, diverse konijnen en 2 reeën.

  • Op 12 mei, tijdens de NGF-dag, vloog een Havik met prooi richting de visvijver en op 14 mei zag ik, voor het eerst dit jaar, weer een jagende Boomvalk boven de baan.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
5 mei 2018

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Rode Wouw X doortrekker
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Boomvalk X zomer
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek O zomer
Gierzwaluw X zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten mei 2018 67  
     
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan    

 

GOLFBAAN HET WOOLD

               
12-mei-18                
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2018

               
                 
waargenomen soorten 5/12/2018 5/6/2017 5/21/2016 4/25/2015 4/19/2014 4/20/2013 4/21/2012 4/25/2011
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Dodaars X X X X X X    
Aalscholver       X X X X X
Blauwe Reiger X X X X X X X X
Ooievaar         X      
Knobbelzwaan X X   X   X    
Grauwe Gans X   X X X X X X
Nijlgans X X   X X X X X
Canadese Gans   X X X X      
Indische Gans             X  
Krakeend X X X   X X X X
Wilde Eend X X X X X X X X
Kuifeend   X X X X X X  
Casarca               X
Havik X              
Sperwer       X        
Buizerd X X X X X X X X
Torenvalk X X X X X X X X
Boomvalk       X        
Patrijs         X   X X
Kwartel     X          
Fazant X X X X X X X X
Waterral       X X      
Waterhoen X X X X X X X  
Meerkoet X X X X X X X  
Scholekster X X X X X X   X
Kleine Plevier     X     X X X
Kievit X X X X X X X X
Kemphaan               X
Bokje             X  
Watersnip   X   X       X
Wulp       X X X    
Tureluur         X      
Groenpootruiter   X         X X
Witgatje           X X  
Oeverloper             X X
Kokmeeuw X X X X X   X X
Kleine Mantelmeeuw     X          
Zwartkopmeeuw                
Holenduif X X X X X X X X
Houtduif X X X X X X X X
Turkse Tortel X X X X X X X  
Koekoek X   X X       X
Gierzwaluw X   X X   X    
Groene Specht   X X X X     X
Zwarte Specht   X         X X
Grote Bonte Specht X X X X X X X X
Boomleeuwerik             X  
Veldleeuwerik       X   X    
Oeverzwaluw X   X         X
Boerenzwaluw X X X X X X X X
Huiszwaluw X         X    
Boompieper X   X X X X   X
Graspieper       X X X X X
Gele Kwikstaart   X X X X X X X
Balkan Kwikstaart   X            
Witte Kwikstaart X X X X X X X X
Winterkoning X X X X X X X X
Heggemus X   X X X X X  
Roodborst X X X X X X X X
Blauwborst X X X X X X    
Gekraagde Roodstaart       X X      
Paapje         X      
Roodborsttapuit   X X   X X X  
Tapuit       X       X
Merel X X X X X X X X
Kramsvogel               X
Zanglijster X X X   X   X X
Grote Lijster         X   X X
Bosrietzanger X   X          
Kleine Karekiet X X X          
Spotvogel     X          
Braamsluiper               X
Grasmus X X X X X X    
Tuinfluiter X X X X   X    
Zwartkop X X X X X X X X
Fluiter         X      
Tjiftjaf X X X X X X X X
Fitis X X   X X X X X
Goudhaantje       X X      
Bonte Vliegenvanger         X      
Grauwe Vliegenvanger   X            
Staartmees   X X   X      
Kuifmees     X X   X X X
Pimpelmees X X X X X X X X
Koolmees X X X X X X X X
Boomklever X     X X X    
Boomkruiper X X X X X X X X
Vlaamse Gaai X X       X   X
Ekster X   X          
Kauw X X X X X X X X
Zwarte Kraai X X X X X X X X
Spreeuw X X X X X X X X
Huismus X X X X X X X X
Ringmus   X     X X X  
Vink X X X X X X X X
Groenling X X X X X X X X
Putter X X X   X      
Kneu         X X   X
Geelgors         X      
Rietgors X   X X X X    
                 
Totaal soorten per jaar 54 54 58 60 65 57 52 54
                 
Totaal 2011 tot en met 2018

  100
vogelsoorten

         
                 
Weer: droog en zonnig, later wat sluierbewolking, temperatuur 10 tot 25 graden, zwakke zuidoosten wind.