Waargenomen vogels in maart 2018

Roodborsttapuit 360

Maart was gemiddeld een koude maand met de nodige tegenstellingen. Door veel wind lag de  gevoelstemperatuur vaak aanmerkelijk lager dan de werkelijke temperatuur. Midden in de maand nog enkele dagen met lenteachtige temperaturen. Verder nog een paar dagen met een laag(je) sneeuw en/of nachtvorst. De hoeveelheid regen en het aantal uren zon waren voor de maand maart redelijk normaal.

Bovenstaande heeft invloed op het trekgedrag van de broedvogelsoorten die vanuit het zuiden naar Nederland komen.Tot nu toe zijn op de golfbaan de vroege vogelsoorten gemiddeld toch wel 1 à 2 weken later dan normaal. Ik heb bijvoorbeeld tot nu toe geen enkele Boerenzwaluw of Zwartkop gezien, ook elders niet.

Het aantal waargenomen vogelsoorten in maart 2018 lag met 61 soorten op een vergelijkbaar niveau met voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand;

Op 8 maart ben ik gebeld dat in het bos bij hole 1 een uil als prooirest gevonden was door marshall Anneke. Het ging om een Bosuil. Een gedeelte van de romp, een vleugel en de poten hangend in een boom, de kop lag eronder. Mogelijk is de uil het slachtoffer geworden van een grotere roofvogel als Sperwer, Havik of Slechtvalk.

Ook was er op 8 maart een geweldige doortrek van Kraanvogels. Duizenden vogels zijn massaal in de namiddag over de Peelregio getrokken, ook over de golfbaan. Helaas heb ik op die dag hiervan niets meegekregen i.v.m. een familiefeestje.

Op 24 maart vloog een Houtsnip op uit de bosjes rechtsachter bij hole 11. Op die dag verbleven verder honderden Spreeuwen, Kramsvogels en Koperwieken in de bomen en struiken die bij hole 15 de scheiding vormen tussen de weilanden en golfbaan.

blauwborstOp 30 maart verbleef een paartje Tafeleenden op de plas bij hole 17. Hiermee is de Tafeleend de 149e vogelsoort die we op onze golfbaan waargenomen hebben. De Tafeleend is een vrij algemene vogel in Nederland waarvan ik me (achteraf) afvraag waarom we die niet eerder hebben gezien.

In maart wel al waarnemingen van vroege broedvogels al Tjftjaf (15 mrt), Roodborsttapuit (15 mrt) en Blauwborst (30 mrt).

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
5 april 2018

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan O standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Tafeleend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer O standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Houtsnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Bosuil X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Koperwiek X winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Zwarte Mees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Sijs X winter, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten maart 2018 61  
     
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan