Waargenomen vogels in januari 2018

Goudhaantje (foto Robert Kastelein)

Januari was ronduit weer een sombere en natte maand. De temperaturen waren meestal hoog voor de tijd van het jaar. Maar aangenaam weer leverde dit weinig op door de vele perioden met regen, regenbuien en harde wind.

In de loop van de middag op 18 januari trok een zware storm over die ook de Golfbaan niet onberoerd liet. In de bossen hebben een aantal bomen het loodje gelegd. Dit leverde de nodige extra werkzaamheden op voor de greenkeepers.

 

De natheid maakten de golfomstandigheden verre van optimaal. Regenkleding, winterregels en wisselende weersomstandigheden maakten het er niet beter op.

Gelukkig is er daarna altijd lekkere koffie in het clubhuis.

Vogels moeten nog meer doorstaan onder dergelijke omstandigheden. Een gevolg hiervan is dat ze zich rustig en onopvallend gaan gedragen. Ze doen wat ze moeten doen n.l. voedsel zoeken, liefst op beschutte plekken. 

Door de weersomstandigheden zijn ze ook slechter waar te nemen en ze zijn stil.
Wat moet de kleinste vogel in Nederland, het Goudhaantje, lengte 9 cm, weegt ca. 5 gram, (zie foto) wel niet allemaal doorstaan in deze omstandigheden.
Het Goudhaantje is een standvogel die leeft in naaldbossen ook bij ons op de golfbaan..

Het aantal waargenomen vogelsoorten in januari lag toch op een normaal peil voor januari. Dit is vergelijkbaar met de januari maanden van voorgaande jaren waarbij de aantallen ook tussen 40 en 46 vogelsoorten lagen.

Toch leuke soorten gezien zoals een paartje Krakeenden, 1 IJsvogel, 10 Rietgorzen, 15 Putters en 3 Groene Spechten. Roofvogels als de Buizerd, de Torenvalk en 1x een jagende Havik lieten zich zien.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
1 februari 2018

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JANUARI 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten januari 2018 42  
     
Totaal soorten aug 2009 tm jan 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan