Waargenomen vogels in februari 2018

waterrralFebruari was gemiddeld een droge, zonnige en koude maand. De neerslag viel vooral in het begin van de maand. Dit was ook de periode waarin de temperaturen nog boven het vriespunt lagen.

Al snel zakten de temperaturen in de nachten tot onder het vriespunt maar bleven de temperaturen overdag rond de 5 graden. Naarmate de maand vorderde zakten de minimum temperaturen tot waarden van -5 tot -8 graden en kwamen de maximum temperaturen amper of niet meer boven de 0 graden. Door de straffe oostelijke wind schoten de gevoelstemperaturen tot onder de -12 graden.

Vooral door de winterse omstandigheden kregen de watervogels het moeilijker. Nagenoeg alle plasjes raakten snel dichtgevroren. De Eeuwselseloop bleef gedeeltelijk open vooral na de stuw bij de Gezandebaan. Omdat er geen sneeuwlaag lag bleef voedsel voor de meeste vogelsoorten redelijk bereikbaar.

Het aantal waargenomen vogelsoorten in februari lag met 48 soorten op een vergelijkbaar niveau met voorgaande jaren.

Toch leuke soorten gezien zoals o.a. een Waterral (zie bijgevoegde foto) foeragerend op het slootje wat langs hole 13 in de Eeuwselseloop stroomt en 3 mannetjes Goudvink op de kleine baan. Verder redelijke aantallen Kramsvogels, Vinken en Rietgorzen in het bosgedeelte rechtsachter bij hole 11.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
3 maart 2018

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN FEBRUARI 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Sijs X winter, doortrekker
Goudvink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten februari 2018 48  
     
Totaal soorten aug 2009 tm feb 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan