Waargenomen vogels in december 2017

bokje 3 360December was ronduit een sombere en natte maand. De windrichting meestal tussen zuidwest en noord, niet de richting waar normaliter de kou vandaan komt.

Daarom vrij zacht weer de hele maand waarbij de temperatuur tussen kerst en opliep tot 10° – 15° C. Tussendoor nog een paar dagen met veel sneeuw, verder miezerregen, regelmatig veel wind en soms mist.

 

Op dagen met golfcompetities werden deze afgelast, afgebroken en/of de golfers werden regelmatig nat.

Een logisch gevolg hiervan is dat de vogels zich weinig opvallend gedroegen. Ze deden wat ze moesten doen n.l. voedsel zoeken, liefst op beschutte plekken. Zeker kleinere vogels lieten zich minder zien en horen. Door de weersomstandigheden zijn ze ook slechter waar te nemen. Het aantal waargenomen vogelsoorten in december lag daarom vrij laag t.o.v. andere maanden in het jaar.

17 December was wel een leuke vogeldag. Samen met Jan Timmermans zag ik o.a. o.a. 15 Bokjes, 6 Watersnippen, 1 IJsvogel en 16 Barmsijzen.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
5 januari 2018

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN december 2017

   
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Barmsijs X doortrekker
Rietgors X standvogel
Totaal soorten december 2017 43  
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2017 148  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan