Waargenomen vogels in april 2018

foto knobbelzwaan april 2018 360

April was gemiddeld een warme maand met verschillende dagen maximum temperaturen boven de 30 graden. Gedurende een korte periode leek het wel alsof de natuur ontplofte. Je zag de golfbaan als het ware in enkele dagen veranderen tot een prachtig groen paradijsje.

Het meest opmerkelijke in april 2018 is ongetwijfeld dat een paartje Knobbelzwanen de golfbaan heeft uitgekozen voor het bouwen van een nest. Ze verbleven al enige tijd op of rondom de golfbaan. Begin april is begonnen met de nestbouw. Op dit moment worden de eieren bebroed.

 Op de plassen is het rustig,  minder Wilde Eenden, Kuifeenden en Meerkoeten, nauwelijks waarnemingen van Waterhoen en Waterral. Komt dit door het vele maai- en snoeiwerk? Dit in combinatie met graafwerk e.d. bij het “verbouwen” van enkele baangedeelten afgelopen herfst en winter?   

 

Grasmus 360Het aantal waargenomen vogelsoorten in april 2018 lag met 66 soorten op een enigszins vergelijkbaar niveau met voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand;

  1. Op 3 april kwamen 3 Ooievaars nog even rondvliegen boven de Korhoenweg. Verder op die dag een roepende Waterral.
  2. Op 8 april de eerste Fitis. Op 13 april zag collega Jan Timmermans 1 Rode Wouw, 2 Bokjes en 3 Watersnippen. Op 16 april voor mij de eerste Grasmus, een roepende Zwarte Specht en
  3. 2 rondvliegende Kleine Mantelmeeuwen.
  4. 23 april voor mij dit jaar de eerste Huiszwaluwen, Gierzwaluwen, Braamsluiper, Kleine Karekiet en Zwartkop.
  5. Tijdens de zomercompetitie zag ik een Oeverloper opvliegen vanaf de plas langs hole 13.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

5 mei 2018

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN APRIL 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Oeverloper X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Braamsluiper O zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten april 2018 66  
     
Totaal soorten aug 2009 tm apr 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan