Vrijwilligersavond 2014

vrijwill-300Er is binnen GV Het Woold een groot aantal vrijwilligers actief. Zij maken onderdeel uit van een twaaltal commissies die er samen voor zorgen dat u o.a. wedstrijden kunt spelen, dat uw handicap wordt bijgehouden, de natuur op en rondom de baan in kaart gebracht en in stand gehouden wordt, dat de regels worden nageleefd, cursisten worden opgeleid en nog veel meer. 

Eens per jaar vindt er een bedankavond plaats. Baaneigenaren en vereniging zorgen ervoor dat het de vrijwilligers aan niets ontbreekt. Dinsdag jongstleden meldden zich 69 van hen, de meesten met aanhang, in clubhuis Volenteri. Zij kregen een fantastisch diner voorgeschoteld. Koks en bediening zorgden ervoor dat iedereen een fantastische avond beleefde.

Bedankt en graag tot volgend jaar!