Spannend

examen 1200

Het was een spannende dag zaterdag jongstleden voor de 21 examenkandidaten op Het Woold. Om half tien werden zij in vijf groepen verdeeld om een baanles van anderhalf uur te volgen. Tijdens deze baanles werden alle belangrijke regels van het golfspel nog eens in de praktijk doorgenomen, zodat iedereen optimaal voorbereid was om het theorie-examen te maken.

Praktijklessen zijn vaak verhelderend voor de kandidaten. Hun waardering is dan ook groot.

Om elf uur werden de kandidaten boven in het zaaltje van het Woold verwacht voor het theoretisch examen.  Uiterst serieus begon iedereen aan het examen. Na afloop kon de commissie mededelen dat iedereen geslaagd was.

En…zoals gebruikelijk werd op dit resultaat geproost. Namens het management feliciteerde Eline de geslaagden.