Seksuele Intimidatie

SI-plaatjeIn de algemene vergadering van NOC*NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden en dus ook de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’), zich gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen seksuele intimidatie in de sport.
Op 23 november 2013 is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (‘SI-Reglement’) door de Algemene Ledenvergadering van de NGF goedgekeurd. Zoals medegedeeld in die Algemene Ledenvergadering, is het voor een goede werking van dit SI-Reglement van groot belang dat de Leden van de NGF het SI-Reglement vervolgens bekend maken binnen hun eigen club. Derhalve staat het onderstaand reeds gepubliceerd. In de Algemene Vergadering van 2015 zal het Reglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Vergadering.

De betreffende documenten vindt u als volgt:
Het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 2013 vindt u HIER.
De Gedragsregels (Bijlage B) aangaande Seksuele Intimidatie vindt u HIER.