Qualifying is echt qualifying… ook als het tegen zit…

scorecard001Het komt voor dat een speler met zijn marker en een qualifying kaart vertrekt voor 9 of 18 holes, maar na afloop de Q-kaart niet inlevert. Ook gebeurt het soms dat een speler, zonder geldige reden, halverwege een wedstrijd uitstapt en niet verder speelt. In beide gevallen brengt deze speler de wedstrijdcommissie en/of handicapcommissie in de problemen en bij het onverhoeds uitstappen uit een wedstrijd brengt deze speler zeker zijn medespelers ernstig in verlegenheid.

Wij hebben als vereniging in korte tijd een bijzonder goede naam opgebouwd, mede door ons te houden aan de regels van het spel en de voorschriften zoals die door de NGF worden gegeven. Dit willen we zo houden.

 

Analoog aan de geldende golfregels en NGF-voorschriften wordt in vorenstaande gevallen dan ook als volgt gehandeld:

  • Indien een speler een Q-kaart opzettelijk niet inlevert of indien een speler een wedstrijd voortijdig staakt zonder geldige reden, ongeacht of deze al dan niet qualifying is, wordt zijn handicap verhoogd met 0,1 slag (handicap Categorie 1 t/m 4) of met 0,2 slag (handicap Categorie 5), met vermelding van de reden van de sanctie van handicapverhoging.
  • Wanneer een speler misbaar maakt over een door een medespeler terecht gemaakte opmerking kan hij worden uitgesloten van een volgende wedstrijd.
  • Wanneer een speler zicht heeft ingeschreven voor een wedstrijd en zonder geldige reden niet verschijnt, zonder zich af te melden, kan hij worden uitgesloten van een volgende wedstrijd.
  • Hcp cat. 1 t/m 4 gaan t/m 26.4 en Hcp cat. 5 is vanaf 26.5 en hoger.

U kunt vorenstaande regels terugvinden via de website van de NGF in “Wegwijs in Handicapping 2013” en verder in de artikelen 18.4, 25 en 29 van het Gebruiksreglement Golfvereniging het Woold.

Namens het Bestuur,
F.M.W. (Frank) Mouwen
Secretaris Golfvereniging het Woold
secretaris@golfclubhetwoold.nl