Winterregel: Preferred lie

Preferred-LiesOnze banen zijn nog steeds qualifying. Wel krijgt u te maken met een winterregel,  de ‘preferred lies’. Dit betekent dat u de golfbal mag plaatsen.

Officieel moet u de golfbal eerst markeren met een tee, waarna u de opgenomen golfbal op een plek neerlegt die niet dichter bij de hole is en binnen beperkte afstand waar de bal lag. (maximaal één stoklengte).

 

Tijdens het winterseizoen hebben golfers vaker te maken met tijdelijk water (regel 25) en een ’embedded ball’ (regel 25). In beide gevallen krijgt u een vrije drop volgens de procedure  die hoort bij regel 20 uit uw regelboekje.

Officiële regel

  • Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt.
  • De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt.
  • De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen één stoklengte van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.
  • Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst is, hij in het spel.
  • Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing.
  • Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt,
  • tenzij de bepalingen van een andere Regel van toepassing zijn.
  • Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

* STRAFVOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGEL:
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

* Indien een speler de algemene straf krijgt voor een overtreding van
deze Plaatselijke Regel, krijgt hij geen extra straf volgens de Plaatselijke
Regel.