Nieuwe golfregel: Verkeerde score

Elke vier jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Vanaf 2016 dient u o.a. rekening te houden met het volgende;

Het kan voorkomen dat een speler zijn kaart inlevert met op één of meerdere holes een lagere score dan zijn werkelijke score. De speler zal in zo’n geval gediskwalificeerd worden.

Echter als de te lage score te wijten is aan het feit dat de speler een straf niet heeft geteld, omdat hij niet wist dat hij een straf had opgelopen, dan wordt de speler niet in alle gevallen gediskwalificeerd, maar krijgt de speler in sommige gevallen twee straffen opgelegd:

 

1) de straf die hij onkundig over de regels niet had geteld en

2) twee extra strafslagen voor het feit dat hij een te lage score heeft ingeleverd.

In het geval de speler voor een te lage score heeft getekend en daarbij een straf waarop diskwalificatie staat niet heeft toegepast, dan blijft de straf diskwalificatie. Dit laatste is bijvoorbeeld het spelen van een verkeerde bal en dit niet corrigeren voordat op de volgende hole wordt afgeslagen of in geval van de laatste hole voordat de green van deze hole verlaten wordt.