Natuurwerkgroep heeft uw hulp nodig

BILD2261Natuurwerkgroep Het Woold inventariseert al enkele jaren de flora en fauna op de golfbaan, samen met IVN Asten – Someren. Met name voor amfibieën en reptielen zouden we hierbij graag hulp krijgen van de golfers.

Amfibieën met name, hebben de neiging om in het voorjaar, als de omstandigheden gunstig zijn massaal tevoorschijn te komen om zich naar hun voortplantingswater te begeven. Denk daarbij aan hoge temperaturen, 10°C met name ‘s nachts. De Paddentrek en de Salamandertrek kunnen zelfs al midden februari beginnen. En dan zijn de dieren heel gemakkelijk te spotten. Vooral op de greens bij het water. Die periode duurt meestal maar kort, soms maar één of twee dagen.

 

Aangezien er altijd golfers op de baan zijn zou het een grote hulp voor ons zijn als die golfers de moeite zouden nemen om ons van waarnemingen op de hoogte te stellen. L Liefst met een foto, zoals die tegenwoordig met elk mobieltje gemaakt kan worden, en een idee van de plek van de waarneming. Welke green van welke hole bijv.
De kwaliteit is daarbij van ondergeschikt belang. Wij kunnen de dieren zonder moeite herkennen.

In het midden van de zomer gebeurt iets dergelijks. Dan kan het voorkomen dat jonge dieren, als de omstandigheden gunstig zijn, plotseling massaal het water verlaten. Met name geldt dat voor padden die dan op zoek gaan naar hun winteroverblijf-gebieden. De diertjes zijn dan vaak maar 1-1½ cm groot.
En op het land natuurlijk veel gemakkelijker waar te nemen dan in het water.
We spreken dan soms zelfs van een PADDENREGEN. Een fotootje is dan moeilijker maar best te doen.

REPTIELEN
BILD2244Voor reptielen is het een ander verhaal. We denken hierbij met name aan de Levendbarende Hagedis.
We zijn er eigenlijk van overtuigd dat het biotoop op de golfbaan, met name in de bosranden, uitermate geschikt is voor de Levendbarende Hagedis. Ze zouden volgens ons aanwezig moéten zijn.
Echter: tot nu toe zijn er nog geen hagedissen gesignaleerd. Ook omdat ze zich moeilijk laten zien. Hulp van golfers is ook hier dan ook zeer gewenst.

De trefkans is het grootst in de bosrand op een open plek of op een boomstam bijvoorbeeld. Als de dieren behoefte hebben aan een zonnebad. Dat moeten ze doen om hun lichaam op temperatuur te brengen en daardoor actief te kunnen worden. Van nature zijn ze nl. koudbloedig. Dus als de zon gaat schijnen, na bijvoorbeeld een koele periode of een regenbui, is de trefkans het grootst.
Als het permanent 25°C is hebben de dieren geen behoefte aan een zonnebad en zie je ze niet, behalve om te jagen.

Samenvattend: meldingen van waarnemingen zijn voor ons zeer welkom. Mailen naar Ad Verhoeven en/of Jan van der Loo of via info@golfbaanhetwoold.nl is prima. Dan zorgen die er wel voor dat ze bij ons komen.