Leeftijdsgrens senioren mannen verlaagd naar 50 jaar

In navolging van de vrouwen zal vanaf 1 januari 2016 ook de leeftijdsgrens van senioren mannen verlaagd worden van 55 naar 50 jaar. Dit heeft de European Golf Association (EGA), toezichthouder van onder meer de golfregels en handicapontwikkelingen binnen Europa, besloten op 14 november 2015 in haar bestuursvergadering. Dit besluit heeft in Nederland consequenties voor wedstrijden, nationale selecties en de NGF Competitie.

Waarom verlaging?

De belangrijkste motivering van de EGA om de seniorenleeftijd te verlagen, is om een betere verdeling te krijgen van de leeftijdscategorieën. De categorie 30-55 jaar is volgens de EGA te groot en daarmee het niveauverschil in sommige gevallen ook. Een categorie waarin het leeftijdsverschil maximaal 20 jaar kan zijn, is voor iedereen eerlijker, aldus de EGA.

Een onderzoek onder golfers naar de verwachtingen van de leeftijdswijziging heeft aangetoond dat de meerderheid vóór de verandering koos.

“Vanuit de NGF staan we achter deze wijziging, omdat de leeftijdsontwikkelingen binnen de golfsport vraagt om scherp te kijken naar de indeling van de leeftijdscategorieën”, aldus manager Topsport Niels Boysen van de NGF. “De categorie 30-55 jaar is onevenredig groot ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën.”

Gevolgen van de leeftijdsverlaging

In Nederland heeft de leeftijdsverlaging van de senioren mannen verschillende consequenties. De NGF heeft ze alvast op een rijtje gezet:

1. Vanaf 1 januari 2016 worden NGF-seniorenwedstrijden toegankelijk vanaf 50 jaar.

2. De nationale selecties worden aangepast naar 50 jaar, zodat we vanaf 2016 spelers vanaf 50 jaar kunnen uitzenden in de categorie senioren mannen.

3. In 2016 zal de NGF een speciaal NK 65+ initiëren en organiseren.

4. De leeftijdsverlaging voor de NGF Competitie wordt pas in 2017 doorgevoerd, omdat de competitie-indeling 2016 al is gemaakt.