Automatische incasso?

Kan er zo maar automatisch geïncasseerd worden van mijn rekening?
Nee, dit kan niet. U zult altijd toestemming moeten geven voor automatische incasso.