Jaarlijkse herziening

ngfAan het einde van het jaar kan het zijn dat uw handicap door uw handicapcommissie wordt aangepast op basis van de ingeleverde scores.
Dit wordt gedaan om te zien of uw handicap nog overeenkomt met uw werkelijke speelsterkte.

Deze aanpassing gebeurt aan het einde van een kalenderjaar en wordt de Jaarlijkse Herziening genoemd. Uw handicap zou dus kunnen zakken of stijgen naar aanleiding van de Jaarlijkse Herziening.

In dit document wordt uitgelegd wat de Jaarlijkse Herziening precies is.

Wat is de Jaarlijkse Herziening

In ondertaand document wordt beschreven hoe de berekening van de Jaarlijkse Herziening precies werkt. Tevens staan hier de meest gestelde vragen.

Vragen over de Jaarlijkse Herziening