Hole in One door Louis Boggeman

boggeman 300Woensdag jl. heeft Louis Boggeman op hole 17 in barre omstandigheden (windkracht 5) een hole-in-one geslagen! Deze hole-in-one is van de categorie semi-dunk: een keer kaatsen op twee meter van de hole, en daarna met een boogje direct in de hole!

Sommigen zeggen dat dit puur geluk is, maar omdat Louis dit jaar ook al een eagle op ‘n par 5 heeft geslagen,konden zijn medespelers niet anders concluderen, dat hij een zeer succesvol golfjaar heeft. 

De champagne heeft daarna rijkelijk gevloeid, vergezeld van de piri-piri garnalen: Hier had Louis geluk: Er waren slechts drie medespelers…

Aangezien de prestatie niet plaatsvond tijdens een officiële wedstrijd wordt die niet geregistreerd, maar blijft natuurlijk wel het vermelden waard..