Het onderhoud van de biotopen

wesselsKarakteristiek voor onze golfbaan is de ligging in een gevarieerd landschap, bestaande uit bos, heide waterpartijen en vochtige graslanden met poelen.

Na de aanleg hebben de natuurgebieden enige jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Het bos is na de opknapbeurt van de vorige winter al helemaal in orde en de heide ontwikkelt zich voorspoedig; waarschijnlijk zullen er in augustus al enkele gebiedjes paars kleuren door bloeiende heide.

 

Minder voorspoedig ontwikkelen zich de biotopen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de natuur op de baan en moeten zich ontwikkelen tot natuurgebieden met een grote variatie in planten- en dierenleven. Daarbij moet u denken aan bloemrijke graslanden, heideveldjes van struik- en dopheide, veel verschillende vlinders en libellen, veel vogelsoorten, amfibieën en reptielen als kikkers, padden, salamanders, hagedissen en de zoogdieren als muizen, marter, wezel, hermelijn, konijn, haas en ree.

Deze ontwikkeling gaat echter niet vanzelf. Op dit ogenblik groeien er veel pitrussen en biezen, pioniersplanten die op dit soort grond altijd als eerste beginnen. Daartussen kiemen allerlei bomen waardoor, als wij niet ingrijpen, al deze gebieden in enkele jaren zullen veranderen in bos. We hebben geprobeerd deze groei te temperen met behulp van schapen maar omdat het resultaat daarvan tegenvalt, is nu besloten om alle biotopen deze winter kaal te maaien en het maaisel af te voeren. Onze greenkeepers gaan met maaimachines, opvangbakken, tractoren, wagens en harken de natuurgebieden in om deze grote klus te klaren. Dat is veel werk maar wel noodzakelijk om de gewenste natuur te krijgen.

Als u al die werkzaamheden in de biotopen ziet, kan de gedachte bij u opkomen dat het wellicht ook niet zo erg is dat u ook de biotopen in gaat om uw bal er uit te halen. Die gedachte is begrijpelijk maar niet juist; het is wél heel erg schadelijk als u de biotopen betreedt. Er groeien namelijk tussen de pitrussen en biezen al veel kwetsbare planten, die nu nog weinig kans hebben gekregen om uit te groeien. Als de overdaad aan pitrussen en biezen is verwijderd gaan deze tere plantjes zich al in de winter klaar maken, om in het voorjaar en in de zomer tot bloei te komen. Zo zullen er al heel vroeg in de lente de lila pinksterbloem en de gele boterbloem bloeien.

Indien er in deze gebieden zou worden gelopen, wordt dit proces verstoord en zou al het werk voor niets zijn geweest. Zodra de greenkeepers klaar zijn met het noodzakelijke onderhoudswerk moet de rust in de biotopen terugkeren om het planten- en dierenleven niet verder te storen. Let wel: alleen als er geen betreding in de biotopen plaatsvindt kan onze golfbaan uitgroeien tot een zeldzaam mooie natuurbaan.

Wij weten dat het moeilijk is de bal te laten liggen, zeker nu het zo kaal is en de bal zichtbaar ligt, maar wij doen toch een beroep op alle leden om de biotopen in geen enkel geval te betreden.

Han Wessels, Baancommissaris.