Oplossing Golfvraag van de maand november

De golfregelvraag van november 2017 ging over de 5 minuten regel bij het zoeken naar de bal. Het was kennelijk een lastige vraag. Er waren veel deelnemers maar slehts twee deelnemers met het juiste antwoord. Na loting is Martien Verdonschot de winnaar.

Strokeplay

4ebaangolfvraagBij de afslag op hole 1 van de Vier Eijckenbaan sla je een prima bal richting midden van de fairway. Op het laatst buigt de bal echter af naar rechts en landt net tussen de bomen. Dit gebeurt wel vaker en meestal kun je de bal vinden. Maar deze keer heb je de bal na 5 minuten zoeken nog niet gevonden. Je besluit om terug te gaan naar de afslag om een nieuwe bal te spelen. Bij het teruglopen zie je jouw bal liggen en je speelt alsnog deze bal. Wat nu?

 

  • A Je krijgt drie strafslagen en je kan het spel voortzetten.
  • B Je mag het spel zonder strafslagen voortzetten omdat je met de oorspronkelijke bal verder gaat.
  • C Je krijgt twee extra strafslagen en je moet de fout herstellen door alsnog een bal te spelen vanaf de afslag. Niet herstellen van de fout betekent diskwalificatie voor de wedstrijd.
  • D Je krijgt de straf van slag en afstand en je moet daarom alsnog een bal spelen van de plek waar de vorige slag werd gedaan, dus vanaf de afslagplaats.

Antwoord en uitleg
Antwoord C is het juiste antwoord.

Na vijf minuten zoeken (Regel 27-1c) is de bal verloren en moet volgens Regel 27-1 een nieuwe bal gespeeld worden met de straf van slag en afstand. Indien je niet terug gaat naar de plek waar je de eerste slag hebt gedaan, speel je een verkeerde bal. Het spelen van een verkeerde bal levert volgens Regel 15-3b (Strokeplay) twee strafslagen op.

De eigen bal is na vijf minuten een verkeerde bal geworden en als je deze toch speelt kost dit twee strafslagen. Ook moet je de fout herstellen omdat je een ernstige overtreding hebt begaan. Bij het niet herstellen van de fout voordat je op de volgende hole afslaat ben je gediskwalificeerd. Dit is aangegeven in Regel 15-3b.

De drie strafslagen van antwoord A zijn op zich wel juist, maar de bal moet gespeeld worden vanaf de plek waar de oorspronkelijke bal geslagen werd en dus niet van de plek waar de bal terecht gekomen is. Antwoord A is fout omdat je de straf van afstand zou ontlopen.

Antwoord B zou juist zijn als de vijf minuten nog niet waren verstreken. Voor de liefhebbers: zie ook “Decisions on the rules of Golf”, Decision 27/8.

NB: Een stableford wedstrijd is een vorm van Strokeplay. De straf van diskwalificatie voor de wedstrijd bij het niet herstellen van de fout bij het spelen van een verkeerde bal geldt dan niet voor de gehele wedstrijd, maar alleen voor de betreffende hole (Regel 32-2).