Uitslag en uitleg Golfvraag van de maand december

golfvraag decDe golfregelvraag van december 2017 ging over het toepassen van de waterhindernisregels. 

De golfregelvraag is namens de Handicap- en Regelcommissie opgesteld door Will van de Moosdijk en Jos Hendriks.Het bleek deze keer een pittige vraag te zijn, omdat er slechts twee goede inzendingen waren. Na loting is Allard Smeek de winnaar. Onderstaand nog een keer de vraag en het juiste antwoord.

Vraag: Strokeplay

Na de tweede slag op hole 12 van de Vier Eijckenbaan ligt je bal op circa 80 meter voor de sloot, die met gele palen gemarkeerd is als waterhindernis.

Dit is een mooie afstand om de bal ruim over de sloot te slaan. Na de slag ben je er zeker van dat de bal in de sloot terecht is gekomen. Ook jouw medespeler is er van overtuigd dat de bal in de sloot is beland.

Bij de sloot aangekomen zie je de bal niet liggen. Je besluit daarom een vervangende bal te droppen achter de waterhindernis met bijtelling van één strafslag, in één lijn met de vlag en het punt waar de bal de waterhindernis kruiste. De bal landt vlak voor de green van hole 12. Wanneer de medespeler over de brug loopt, ziet hij aan de overkant van de sloot in het wat langere gras een bal liggen, net buiten de waterhindernis. Het blijkt jouw oorspronkelijke bal te zijn. Je besluit alsnog verder te gaan met deze bal om zo de opgelopen strafslag te voorkomen. Wat is volgens de golfregels juist?

 

 

□ A
Als het praktisch zeker is dat een bal in de waterhindernis ligt mag je het spel voortzetten met een vervangende bal en deze droppen achter de waterhindernis. Hierbij moet je het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de hindernis kruiste op een rechte lijn houden tussen de hole en de plek waar de bal gedropt wordt. De waterhindernisregel is terecht toegepast omdat jij en je medespeler er van overtuigd waren dat de bal in de waterhindernis terecht gekomen was. Na het droppen is deze bal de bal in het spel en moet deze gespeeld worden.

□ B
Je mag het spel voortzetten met de oorspronkelijke bal omdat je nog geen 5 minuten naar de bal gezocht hebt en de bal was daarom geen verloren bal. De eerder opgelopen strafslag en de slag met de nieuwe bal tellen niet mee omdat je met de oorspronkelijke bal verder gaat.

□ C
Je krijgt twee extra strafslagen als je de oorspronkelijke bal speelt en je moet de fout herstellen door alsnog verder te spelen met de bal die achter de waterhindernis gedropt werd. De slag met de oorspronkelijke bal telt niet mee. Het niet herstellen van de fout betekent diskwalificatie voor de wedstrijd.

Antwoord en uitleg

Antwoord A en C zijn juist.

Wanneer het praktisch zeker is dat een bal in een waterhindernis terecht gekomen is, mag je de waterhindernisregels toepassen (Regel 26-1) en met bijtelling van één strafslag de waterhindernis ontwijken. Ook als daarna de bal gevonden wordt, in of buiten de waterhindernis, is de waterhindernisregel terecht toegepast.

Nadat de vervangende bal is gedropt, is deze de bal in het spel en er moet verder gespeeld worden met deze bal. De oorspronkelijke bal is na het droppen een verloren bal geworden. Het is nu niet meer van belang of je minder dan 5 minuten naar je oorspronkelijke bal gezocht hebt. Het is ook niet