Oplossing Golfregelvraag van de maand juli

Schermafdruk 2018 07 12 13.43.32De golfregelvraag van juli ging over het toepassen van de regels bij de waterhindernis op hole 17 van de vier Eijckenbaan. Er waren diverse inzenders. Na loting is Frans Vial de winnaar.

Vraag
Je voelde het al aankomen. Een iets mindere afslag op hole 17 (zie rode pijl) en dan is het altijd spannend of de bal in het water terecht komt of nog net op de kant. Je ziet gelukkig geen water opspatten en gaat vol goede moed op zoek naar je bal. Je kunt echter je bal niet vinden, hoe goed je ook zoekt.

Hoe nu te handelen?

 

  1. Je hebt de bal weliswaar niet in het water zien vallen, maar omdat je hem niet kunt vinden moet hij wel in de hindernis liggen. Omdat er sprake is van een laterale waterhindernis (rode paaltjes) besluit je een bal te droppen, binnen twee stoklengtes vanaf de plaats waar je bal waarschijnlijk is geland.
  2. Je kunt de bal niet vinden dus moet hij wel via de wal in het water zijn gerold, dat gebeurt immers vaker. Geheel volgens de regels drop je een bal ter hoogte van de plek waar de bal in het water zou zijn gerold.
  3. Omdat je de bal niet kunt vinden moet je wel aannemen dat hij in het water ligt. Je dropt een nieuwe bal achter de waterhindernis op punt X
  4. d. Omdat je niet zeker weet dat je bal in het water is gevallen ben je gaan zoeken. Je kunt de bal niet vinden dus moet je hem als verloren beschouwen. Je moet een nieuwe bal spelen vanaf de afslagplaats. Je mag dan wel weer de bal opteeën.

Oplossing:

Antwoord en uitleg

Optie a is onjuist. Als je de waterhindernisregel al zou toepassen dan moet je dat altijd doen met als uitgangspunt: waar is de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd.

Optie b is onjuist omdat je niet mag aannemen dat er iets is voorgevallen dat je niet hebt kunnen waarnemen. Dus als je al een bal zou droppen moet dat aan de achterkant van het water.

Optie c is onjuist. Je mag deze waterhindernisregel alleen toepassen als het zeker is of praktisch zeker dat je bal in de hindernis is gekomen.

Wanneer de speler het niet zeker weet en de bal wordt niet gevonden, moet de regel van de verloren bal worden toegepast (regel 27-1).

Optie d is juist. Als je de bal niet kunt vinden, mag je niet aannemen dat de bal dus in de waterhindernis moet liggen. Om de doorloop van het spel te bevorderen mag je altijd een provisionele bal spelen als je niet zeker weet dat de bal in de waterhindernis ligt en de bal wellicht verloren is buiten de waterhindernis.