Oplossing Golfregelvraag

golfregels 360De eerste golfregelvraag van 2018 ging over het toepassen van de waterhindernisregels. 

Na een prachtige afslag op hole 3 van de Vier-Eijckenbaan sla je de bal met de tweede slag midden in de laterale waterhindernis.

Op afstand zie je dat er gelukkig geen water in staat, maar als je dichterbij komt valt de ligging toch tegen.

Precies in een pol gras.

 

Omdat je vindt dat je de bal zo niet kunt spelen, besluit je de bal te droppen binnen 2 stoklengten van de ligplaats van de bal en niet dichter bij de hole. Tot verbazing rolt deze bal ook in een ‘onmogelijke’ positie.
Je besluit de waterhindernisregel toe te passen, raapt de bal op en dropt deze geheel volgens de regels. Welk antwoord is volgens de golfregels juist?

a. Typisch geval van jammer. Je moet de bal spelen zoals hij ligt en krijgt wel 1 strafslag omdat je de bal hebt gedropt. Als je deze bal onspeelbaar zou verklaren zou er een nieuwe situatie ontstaan (dus een extra strafslag).

b. Je mag de bal niet onspeelbaar verklaren in een waterhindernis en krijgt dus 2 strafslagen; 1 omdat je de bal ten onrechte onspeelbaar hebt verklaard en hebt gedropt en een tweede omdat je de bal opnieuw dropt buiten de hindernis.

c. Je mag de bal niet onspeelbaar verklaren in een waterhindernis. Als je de bal opneemt en in de hindernis dropt is dit een foutieve drop. Door de bal op te nemen en alsnog correct te droppen buiten de waterhindernis krijg je weliswaar 1 strafslag, maar telt de eerste foutieve drop niet mee.

Het juiste antwoord: 

Je mag een bal in een waterhindernis nooit onspeelbaar verklaren en daarna handelen volgens regel 28b of c.
Doe je dat wel en speel je dan deze bal, dan speel je van de verkeerde plaats(regel 20-7a(i)) en krijg je bij Strokeplay 2 strafslagen en bij Matchplay verlies je de hole.

De eerste foutieve drop (volgens regel 28) telt niet mee. Het is namelijk een regel die niet toegepast mag worden. Als je op tijd (voor het spelen van de bal) je fout inziet en de bal alsnog volgens de regels (26-1) dropt buiten de waterhindernis is de fout hersteld.
Kortom antwoord c is juist. Na loting is Lenie Waals uitgeroepen tot winnaar.