Gezellige en succesvolle handicartwedstrijd

handicartZaterdag 5 juli 2014. De jaarlijkse handicart wedstrijd staat voor deze dag op onze ‘golfkalender’ gepland. Zoals ieder jaar ook ditmaal weer perfect georganiseerd door onze handicart-commissie (Marie-José Swart, Jan van Grotel en Gerard van de Moosdijk).

Toch nog maar even enige informatie over de landelijke stichting Handicart, waar onze commissie tenslotte ook deel van uitmaakt. Deze organisatie beijvert zich om mindervalide golfers, tijdelijk dan wel permanent, in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Hiervoor kunnen zij een gebruikerskaart aanvragen om op deze wijze tegen een sterk gereduceerd tarief (ca. Є5,- per keer) een buggy te gebruiken. Ook onze commissie biedt hulp en informatie aan bij het aanvragen van een gebruikerskaart en is verder erg actief in het werven van donateurs voor genoemde landelijke stichting.

 

Daarnaast natuurlijk de organisatie van de jaarlijkse handicartwedstrijd , waarvan de revenuen (inschrijfgeld €10,-p.p. en diverse aanbiedingen) ten goede komen aan de stichting.

En dan de wedstrijd. Dit jaar 64 inschrijvingen d.w.z 32 teams van 2 personen; 2 teams per flight, in totaal dus 16 flights, die om 13.00 uur d.m.v. een shotgun startten vanaf de toege-wezen hole op de Vier Eijckenbaan. Uiteraard was er vooraf een welkomstwoord en een uitgebreide ‘briefing’ door commissie-voorzitter Jan van Grotel. Spelvorm ook dit jaar: Greensome Stableford met handicap-verrekening . De team-handicap is de gemiddelde handicap van beide deelnemers.

Verder ontvangt ieder team een scorekaart, een bar-bon en een flyer van de Stichting Handicart, waarbij U zich kunt aanmelden als sympathisant/donateur van deze Stichting.
Verder is er een ‘Neary’ op hole 5 en een ‘Longest’ op hole 18 en is de pinpositie geel.

Op hole 8 wordt er een drankje aangeboden door de eigenaren van onze golfbaan. Verder is daar een prijs te winnen ( kosten €5,-) als men de bal direct op de green slaat.
Jan benadrukt het nog maar eens: volg de aangegeven route op de baan ( buggy; trolley), gebruik je pitchfork, waar nodig en leg uitgeslagen plaggen terug. Het is het behoud van onze baan Tot slot: de winnaars van vandaag worden afgevaardigd naar de regionale kampioenschappen op 18 september te Esbeek.

Tja, en dan de middag: een gezellige en zonnige start maar allengs neemt de bewolking toe en er vallen geregeld buien, helaas. Zo rond de klok van zes keert iedereen, enigszins nat, dat wel, maar ook tevreden en goedgemutst terug in het clubhuis, waar onder het genot van enige drankjes en een voortreffelijk smakende dagschotel nog gezellig wordt nagekletst.

Enige tijd later kan Jan van Grotel de prijswinnaars bekendmaken.

  • Neary : Phil van Geffen en Martien Verberne
  • Longest: Phil van Geffen en Gertjan van den Heuvel
  • 3de prijs: Louis Klein Zieverink en Gertjan van den Heuvel (40 SF)
  • 2de prijs: Nelly en Peter Fransen (40 SF)
  • 1ste prijs met wisseltrofee en afvaardiging: Wim Koekoek en Wil van Son met 43 SF

Alle winnaars: van harte proficiat.

De volledige uitslagen kunt in egolf bekijken.

Even later verhaalt Wim Koekoek, als medewinnaar, hoe het aanvankelijk ‘onmogelijke’ vandaag toch ‘mogelijk’ is gebleken. Al jarenlang (vanaf 2001) bezig met deze sport en ook al jarenlang weinig succesvol. Bijna gestopt in 2007 ( ik kan beter gaan wandelen of wiel-rennen), maar toch doorgezet, ondanks 7 kapotgeslagen clubs. En zie, na een aantal lessen bij Rob Mouwen en veel oefenen is er vandaag toch het succes! Wanhoop nooit dus!!

Dan is er een dankwoord van Jan voor Martien Verdonschot (WECO) , Bart Nelissen (EVCO) voor hun hulp deze middag en Peter Fransen (PR) voor de rapportage. Verder veel dank aan bakker van Eijk voor de lekkere vlaai bij aankomst; Green Valley Resort, de golfvereniging en Golfshop Rob Mouwen voor de koffie en de prijzen deze middag. En, last but not least, de greenkeepers, marshal Wil van de Moosdijk, Frederique Manders en vooral ook de “Horeca'” deze middag. Het was weer voortreffelijk!

En tot slot : dank ook aan alle deelnemers vandaag en voor straks : wel thuis en tot volgend jaar!

PRCie
Peter Fransen