Enquête onder leden GV Het Woold

Begin juli 2016 was de Vier Eijckenbaan vijf jaar in gebruik. De Gezandebaan bestaat na diverse aanpassingen reeds langer. Bovendien bestaat onze golfvereniging dit jaar inmiddels 6 jaar

Het leek ons als bestuur een goed idee om bij gelegenheid hiervan een peiling onder de leden te houden over hun betrokkenheid bij de golfbaan en vereniging en hun mening te horen.

Het bestuur van Golfvereniging het Woold heeft daarom met zorg een enquête laten samenstellen om de tevredenheid onder de leden te peilen. Wij doen dit omdat wij het als bestuur uitermate belangrijk vinden om uw mening op onderdelen te bevragen. U ontvangt hiervoor een dezer dagen een uitnodiging via de email. U kunt de enquête ook op papier invullen in het clubhuis.

Namens het bestuur wil ik u op voorhand hartelijk bedanken voor uw medewerking. Loopt u bij het invullen tegen problemen aan, stuur dan een email naar dit adres u wordt dan verder geholpen.

Harry L.M. Span
Voorzitter Golfvereniging het Woold