Eerste lustrum Vier Eijckenbaan

bord boom 300Maandag 4 juli 2016. In het kader van het 5-jarig bestaan van de Vier Eijckenbaan deze maand, toog een beperkt gezelschap om 14.00 uur naar hole 16 van de golfbaan om daar aanwezig te zijn bij het planten van een eikenboom en de onthulling van een plaquette.

In aanwezigheid van Toine Manders (GVR), de baancommissieleden Han Wessels en Jan Looijmans, hoofdgreenkeeper Henk Loomans, de bestuursleden Jan Beenker en Jan Derks, enkele belangstellenden en ondergetekende, onthulde verenigingsvoorzitter Harry Span, samen met GVR- directielid Frans van Eijk het gedenkplaatje bij de boom, nadat beiden vooraf enthousiast de schoppen in de grond gestoken hadden.

Een geschenk van Golfvereniging Het Woold aan de baaneigenaren (Green Valley Resort) als uiting van waardering voor de unieke samenwerking in de jaren 2011-2016.

boomplant glas 340In zijn toespraak memoreerde Harry Span de geweldige verhouding tussen de vereniging en de baaneigenaren in de afgelopen vijf jaren. Een samenwerking, met vele synergetische effecten die hopelijk nog jaren in de toekomst bestendigd zal worden. Het huidige bestuur, hoopt dat haar leden ook in de toekomst nog veel plezier mogen beleven aan deze uitdagende en schitterende baan met zijn vele verrassende elementen.

Als afsluiting van deze bijeenkomst werd door de aanwezigen het glas geheven. Een toast op het succesvolle eerste lustrum en een ongetwijfeld mooie toekomst!

Jan Beenker: Dank voor de foto’s.

PR/Cie
Peter Fransen