Een mooi bedrag voor de Stichting Golfen zonder Grenzen

gzg600Onlangs nam Jeroen van den Ingh officieel afscheid als directievoorzitter van de Rabobank Peelland Zuid. Het was daarbij opmerkelijk dat hij de gasten van zijn afscheidsreceptie daarbij vroeg om een gift aan de Stichting Golfen Zonder Grenzen in plaats van een gift of cadeau voor hem persoonlijk. En aan die oproep werd massaal gehoor gegeven.

En zo kon het gebeuren dat zaterdag jongstleden voorzitter Van den Oever van de Stichting Golfen zonder Grenzen een cheque van maar liefst
€ 2,750,- kreeg overhandigd. Een enorm bedrag.

Integreren in het verenigingsleven
‘Ook iemand met een verstandelijke of lichamelijke beperking wil graag integreren in het verenigingsleven’, ‘maar dat valt niet altijd mee, in plaats van te integreren sluiten deze mensen zich op en raken in een sociaal isolement. En daar proberen wij wat aan te doen’, aldus Van den Oever.
‘De Stichting Golfen zonder Grenzen levert faciliteiten, golflessen door gespecialiseerde golfpro’s en logistieke ondersteuning aan (ex-)sporters die zich de golfsport eigen willen maken en ervan genieten zoals ook spelers zonder een lichamelijke beperking dat doen.

Jeroen van den Ingh, zelf fervent golfer voelde zich aangesproken door de boodschap, het enthousiasme en draagvlak voor de stichting op Golfbaan het Woold. Afgelopen jaar werd daar voldoende geld ingezameld voor de aanschaf van de Woold-Bully, een voertuig waarmee mensen in een rolstoel niet alleen mobiel worden, maar ook nog eens normaal kunnen gaan staan en golfen.

De gift van is meer dan welkom en zal ongetwijfeld goed besteed worden.

Dank voor dit nobele gebaar namens de stichting en Golfvereniging Het Woold.

Pvl/0216