Een bericht van de voorzitter

Het jaar 2013 loopt ten einde. De kerstdagen zijn in aantocht en 2014 lonkt. Aanleiding voor een kort woordje van uw voorzitter. Hopelijk kunt u terugkijken op een geslaagd golfjaar. Een jaar dat u bracht wat u er van verwachtte

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken de vele vrijwilligers die in de commissies zitting hebben mede namens de GVR te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

In december hebben wij als bestuur volgens schema weer overleg gehad met de commissievoorzitters. In dat overleg hebben wij positieve en negatieve ervaringen kunnen kanaliseren en zijn wij waar nodig tot bindende afspraken voor het komende jaar gekomen.

 

De jaarkalender voor 2014 is met betrokkenheid van u allen door het bestuur en het management ingevuld. De totstandkoming vroeg om een zorgvuldige afweging.
Hopelijk zijn wij er in geslaagd om een goed golfjaar in te kaderen Van belang zijnde punten hebben wij het afgelopen jaar via de toegezonden commissieverslagen in het bestuur besproken en al dan niet mondeling of schriftelijk teruggekoppeld naar de betreffende commissie

De door GVR en Bestuur aangeboden vrijwilligersavond van 18 december was gezellig en onderhoudend De GVB commissie werd het afgelopen jaar omgedoopt tot Hcp54/Begeleidingscommissie gezien het verschuiven van de aard van de werkzaamheden.

Erg geslaagd was de geanimeerde Golfquiz het afgelopen jaar. Leerzaam en onderhoudend. Uitstekend initiatief In februari krijgen wij hopelijk een tweede editie .
Onze competitieteams hebben goed gepresteerd. Ook het komend jaar zullen weer een aantal teams deelnemen. Het aantal deelnemers aan de onderlinge competities op maandag blijft groeien en ook aan de gezelligheidswedstrijden werd enthousiast deelgenomen. De sfeer in ons clubhuis voelt warm aan en wordt gekenmerkt door Brabantse gastvrijheid.

Op 5 januari hebben wij onze Nieuwjaarsreceptie en op 19 februari onze Algemene Leden Vergadering Als bestuur hopen wij u daar te mogen begroeten.

Voor nu wil ik u namens het bestuur fijne feestdagen toewensen en een mooi en gezond 2014.

Hopelijk wordt het een jaar waarin u en uw familie straks met genoegen kunnen terugkijken

Harry Span
Voorzitter