College, gemeenteraad en ambtelijke staf bezoeken Het Woold

gemeenteraadbezoektwooldOp woensdag 12 september bezocht een delegatie van de gemeente Asten onze golfbaan op uitnodiging van de vereniging. Vertegenwoordigers van het College van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke staf werden namens het voltallige bestuur verwelkomd door voorzitter Harry Span.

Hij gaf een uiteenzetting over de opzet van deze zogenaamde veldexcursie die een vervolg was op een eerder bezoek van de gemeenteraad in 2017 aan Golfvereniging Het Woold. 

Tijdens dit eerdere bezoek werd ingegaan op diverse onderwerpen middels een aantal powerpointpresentaties. Besproken werd toen met name de betekenis van de golfsport voor de inwoners van Asten en de belangrijke functie die de golfsport en golfbaan het Woold in het bijzonder hebben in het kader van de toeristische infrastructuur van Asten.

De ecologische verbindingszone, de natuurontwikkeling, Het Gedenkbos, het wehrmachtshuisje en de gevarieerde landschappen op de golfbaan werden door diverse sprekers toegelicht. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan het jeugdbeleid en het gezondheidsaspect van de golfers. Ook de hoofdgreenkeeper Henk Loomans gaf een toelichting op het onderhoud van de baan
Het doel van de veldexcursie van 12 september  was om een vervolg te geven op de eerder verstrekte theoretische info. Kortom alle aspecten van de golfbaan werden aanschouwelijk gemaakt

Na de gebruikelijke koffie met gebak werd met een achttal buggys een begin gemaakt met deze excursie. Baanarchitect Han Wessels gaf bij hole 7 een toelichting op de verschillende landschapselementen in het ontwerp van de golfbaan. Een vertegenwoordiger van het IVN gaf in een interessant betoog een toelichting op de flora en fauna op onze golfbaan. Een prachtige natuurgebied een verrijking voor Asten

Via een uitgekiende routeplanning op onze Vier Eijckenbaan werd een bezoek gebracht aan het Wehrmachtshuisje. Bestuurslid Toine Manders en Harry Span beiden lid van de initiatiefgroep voor het project Wehrmachtshuisje gaven hier een toelichting. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan het gedenkbos Asten bij hole 13.

Stephan van Erp voorzitter van de stichting gaf een toelichting op de activiteiten op het gedenkbos. Hij vroeg met name aandacht voor het feit dat de ruimte inmiddels volledig benut is een dat uitgekeken wordt naar een nieuw perceel. Na terugkomst net voor de duisternis inviel was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden de gasten kennismaken met een minigolfclinic. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

Het was een geslaagd bezoek en de Astense delegatie was getuige de reacties onder de indruk van onze prachtige golfbaan en de betekenis van deze baan voor de inwoners van Asten in het kader van hun vrije tijdsbesteding. Onze golfbaan is niet voor niets door Leading Courses voor het zesde jaar op rij gekozen tot de meest gastvrije golfbaan van Nederland met daarnaast ook nog de beste prijs/kwaliteitsverhouding