Bericht van de voorzitter

Het jaar 2017 gaan we zeer binnenkort uitluiden. Nieuw elan is ongetwijfeld onze inzet in 2018.Voor onze vereniging en voor mij als voorzitter tijd voor de traditionele korte terugblik op het einde van dit jaar.

Allereerst wil ik u allen namens het Bestuur een fijne kerst en een gelukkig en gezond 2018 toewensen. Natuurlijk hoop ik dat dit voor u, naast alle goeds voor uw familie, zal uitmonden in een sportieve en vooral gezonde ontspanning op onze golfbaan. Onze vereniging heeft een goed jaar achter de rug met de nodige sportieve hoogtepunten hetzij individueel, hetzij in teamverband .

Landelijk scoren we als golfvereniging en golfbaan weer boven verwachting. Voor de 5e maal op rij werden wij ook in 2017 door Leading Courses uitgeroepen tot de Meest Gastvrije Golfbaan en de Golfbaan met de beste Prijs/Kwaliteitsverhouding. Uiteraard is dit mede bereikt door de sfeer in ons restaurant/clubhuis Volentieri en het publieksvriendelijke personeel. Daar zijn we met de baaneigenaren GVR super trots op

Onze leden blijken voortreffelijke ambassadeurs van onze golfbaan en vereniging te zijn. Zij attendeerden met name vrienden en kennissen op onze golfbaan al dan niet via onze Open Dag. Landelijk en regionaal is de uitstraling van onze baan steeds meer merkbaar, voor een groot deel natuurlijk via mond tot mond reclame. De baan en milieucommissie o.l.v. onze baanarchitect Han Wessels is voortdurend gefocust op verbeteringen van de baan. Complimenten ook voor onze greenkeepers.
Onze informatieve en goed verzorgde website wordt zeer frequent bezocht. Dat werpt ongetwijfeld haar vruchten af.

De landelijke tendens waarbij sprake is van een groeiend aantal niet gebonden vrije golfers is ook bij onze vereniging merkbaar. Zij worden terecht nauw bij onze baan betrokken als vrienden van het Woold. Ondanks deze trend blijft het ledental van onze vereniging groeien.

Op de ALV in 2017 hebben we als bestuur de in 2016 gehouden enquête uitvoerig met de leden besproken. De respons was goed en de verbeterpunten werden met de baaneigenaren en andere betrokkenen besproken. Evaluatie volgt nog. Ook kwamen in het structurele overleg met de diverse commissies het afgelopen jaar een aantal nieuwe initiatieven aan de orde die wij als bestuur faciliteerden.

De communicatie tussen de commissies en het bestuur verloopt soepel. De inventiviteit vanuit de commissies heeft naast de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers gemaakt, dat wij een service delivery vereniging (NGF-jargon) zijn geworden.

Het jeudbeleid is een van onze top prioriteiten. Het imago van de golfsport krijgt hierdoor een nieuwe noodzakelijke impuls. Er wordt samenwerking gezocht met enkele naburige verenigingen om zo toptalenten bij onze vereniging te houden. Dat kan bijv. via gecombineerde teams in de Peelregio. Natuurlijk willen wij als Bestuur alert blijven op nieuwe ontwikkelingen. Daar staan wij open voor. Goede contacten met de NGF en andere verenigingen zijn daartoe een niet te onderschatten vereiste. Begin volgend jaar hebben wij weer overleg met de NGF.
Ons Bestuur heeft ook een informatieve avond verzorgd voor de 6 fracties uit de gemeenteraad van Asten waarbij de golfsport in Asten in al haar aspecten werd belicht. De gemeente en onze vereniging moeten streven naar synergie en elkaar als partners zien en zo Asten op de kaart zetten.

De competitieteams hebben het afgelopen seizoen weer hun visitekaartjes afgegeven. Heren 1 en Dames 1 werden kampioen in hun klasse en ook de jeugdteams hebben het uitstekend gedaan: Jeugd 1 promoveert naar de 1e klasse. De teams ondergingen een uitbundige huldiging in ons clubhuis.
Complimenten voor de wijze waarop de verschillende commissies het afgelopen jaar hebben gefunctioneerd. Vermeldenswaard is het initiatief dat leidde tot de zeer succesvolle in april gestarte Rydercupwedstrijden. Ook de overeenkomst met Geijsteren en de Gulbergen om elkaars banen te mogen spelen blijkt een gouden greep.

Rens Vendrig en Raymond Koster hebben een geweldige prestatie geleverd door met hun golfmarathon Golf4Life een bedrag van ruim € 12.000, op te halen voor het KWF. Alle respect daarvoor.

Op de jaarlijkse vrijwilligersavond werden onze vele betrokken clubleden weer in het zonnetje gezet. Zij ontvingen namens Bestuur en GVR op deze geanimeerde jaarafsluiting de bundel Golfgedichten van ons lid Gerard van de Moosdijk als aandenken en inspiratiebron.
Niet onbelangrijk om te vermelden is het feit dat per 1 januari 2019 de regels die gelden voor de golfsport worden gemoderniseerd en herzien. De NGF wijst op de noodzaak dat er een regelboekje moet komen waarin in begrijpelijke taal de golfregels worden uitgelegd. De NGF en onze eigen HARECO verdiepen zich volop in deze nieuwe regelgeving.

De NGF is ook een campagne begonnen om spelers bewust te maken van het kiezen van de juiste Tee onder het motto “Kies je tee”. Aan de hand van de lengte die een golfer kan slaan wordt de kleur tee bepaald. Het spelplezier zal hierdoor voor de individuele golfer een impuls krijgen. Gevorderde spelers kunnen van verschillende kleuren tees wisselen om zo hun coursemanagement te trainen.
Ja, en wat te denken van een artikel dat recent in een golfmagazine stond waarin 34 typen golfers met hun kenmerken werden gedetermineerd. Heel herkenbare omschrijvingen dat wel. Om er een vijftiental te noemen:
De gelegenheidsgolfer, de excuuszoeker, de sociale golfer, de banensnob, de lawaaigolfer, het haviksoog, de overfanatieke golfer, de hoffelijke golfer, de ongeduldige golfer, de ballenzoeker, de telefoongolfer, de teaching pro, de televisiegolfer, de spectaculaire golfer, de selfkicker.

Overigens noteert u alvast via de activiteitenkalender op de site de verschillende relevante data van het nieuwe seizoen. De diverse clubactiviteiten zijn in goed overleg met het Management team, de WECO, de EVCO, de Jeugdcommissie en het Bestuur vastgelegd.

Onze baan heeft het afgelopen jaar weer de nodige aanpassingen ondergaan met dank aan onze baanarchitect en onze head greenkeeper Met name hole 7 en 11 kregen wat extra aandacht. Ook de back tees gaan komend jaar gebruikt worden hoewel het natuurlijk niet voor iedereen is weggelegd vanaf wit te spelen. Dus “Kies je Tee”.

Ik wens u nogmaals namens het Bestuur een fijne kerst en een in alle opzichten geweldig 2018 toe. Hopelijk zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging op zondag 7 januari 2018. U bent van harte uitgenodigd

Harry Span
Voorzitter