Bericht van de voorzitter

hspanHet jaar 2016 ligt achter ons. Er wachten ons nieuwe uitdagingen in het jaar 2017. Daarom traditioneel tijd voor een korte reflectie van uw voorzitter.

Laat ik beginnen met u allen namens uw Bestuur een Fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen in goede gezondheid. Hopelijk worden al uw verwachtingen voor het komend jaar vervuld en worden uw goede voornemens in de privésfeer en op sportief gebied gerealiseerd.

Sportief gezien sluiten wij als vereniging een goed jaar af. Talrijke door de WECO en EVCO georganiseerde activiteiten gaven hier invulling aan. Er deden negen teams mee aan de competitie. Ons vaandelteam Heren-1 promoveerde naar de eerste klasse en dat is een dikke pluim waard. Een jong team vol ambitie gaat de strijd aan met clubs tot in Zuid Holland toe. De doelstelling om binnen drie jaar te promoveren werd al binnen een jaar gehaald.

Ook de andere teams sloten een voortreffelijk seizoen af, zowel dames als herenteams. Heren-2 werd kampioen in hun klasse evenals het team Jeugd-2. Recreatief en competitief in clubverband mogen wij over 2016 zeker tevreden zijn.

Om voor follow up te zorgen heeft uw Bestuur als een van de belangrijke speerpunten het jeugdplan een extra impuls gegeven. Onze headpro Rob Mouwen heeft recent voor zijn jeugdplan extra faciliteiten gekregen. De jeugd is belangrijk. In Noord-Brabant zijn er na Noord- en Zuid Holland de meeste golfers te vinden. Maar zoals overal in de golfwereld kampen ook wij met vergrijzing. Dat is niet negatief bedoeld maar van de 380.000 golfers in Nederland zijn er ruim 140.000 boven de zestig.

Grappig in dit verband is dat uit een artikel in Golfmarkt blijkt, dat de Zweedse Golffederatie heeft onderzocht dat iemand die golft 2,6 jaar langer en gezonder leeft. Geeft de golfer, indien u deze conclusie ondersteunt, moed maar desalniettemin zullen wij evenals de landelijk tenden actief moeten inzetten op de jeugd. Bovendien wordt er landelijk(NGF) en lokaal hard gewerkt om het imago van de golfsport meer inhoud te geven, met name via jeugdgerelateerde activiteiten. Onze jeugdcommissie is in deze zeer gemotiveerd.

U zult het met mij eens zijn dat vrijwilligers de basis vormen voor een goed functionerende vereniging. Er is weer heel veel werk verzet het afgelopen jaar. Alle waardering voor de inzet van onze vele vrijwilligers. De vrijwilligersavond in de week voor Kerst is een mooie afsluiting.

Inmiddels zijn wij een service delivery vereniging geworden zoals dat in jargon heet, met een uitstekende inzet van gemotiveerde leden. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten; daar staan we voor open.

Onze golfbaan scoort uitstekend in de landelijke rating en daar mogen als vereniging trots op zijn. Meest gastvrije vereniging, beste prijs/kwaliteitsverhouding en Top 3 in de categorie par-3 banen.

Ook behoren wij tot de Top 5 van de herfstbanen. Onze baan wordt voortdurend onderworpen aan nieuwe aanpassingen. Dynamiek alom (nieuwe poelen, aanpassingen aan holes en biotopen, witte teeboxen,waterpomp, extra schuilhut etc.). Het blijft een uitdaging om op onze baan te spelen, getuige ook de vele enthousiaste reacties van onze gastspelers.

Natuurlijk moeten wij niet op onze lauweren gaan rusten, ook al worden wij in een publicatie onlangs als golfbaan nog gerangschikt onder de Hidden Germs (verborgen parels). Hoe bedenken ze deze classificatie! De slogan ”Natuurlijk Golfen” geeft op onze golfbaan voortreffelijk de interactie tussen de natuur en het golfspel weer. De Baan en Milieucommissie in samenwerking met onze greenkeepers heeft de regie over onze prachtige baan. Detail: heeft u bijvoorbeeld het insectenhotel bij hole 13 al gezien?

Als Bestuur willen wij een pro-actieve rol blijven spelen, dat wil zeggen leidend en faciliterend. Met name onze gestructureerde contacten met vele commissies vinden wij erg belangrijk. Het afgelopen jaar hebben wij bezoeken gehad van diverse vertegenwoordigers van de NGF. Wij hebben onder andere overleg gehad over jeugdzaken, activiteiten met betrekking tot golfers met een beperking en overleg over de GEO-certificering (natuur en milieu).

In dit verband hebben wij in april besloten een alomvattende enquête te houden onder onze leden. Na een nauwgezette voorbereiding heeft deze enquête in oktober 2016 plaatsgevonden. Op onze jaarvergadering op 22 februari van het nieuwe jaar komen wij hier op terug.

Afgelopen jaar bestond de Vier Eijckenbaan vijf jaar. Voor ons een reden om de goede samenwerking met de baaneigenaren(GVR) en het management met enig ceremonieel te bezegelen, met het plaatsen van een Herdenkingseik bij hole 16.

Wat opvalt is dat onze 9-holes Gezandebaan steeds meer wordt ontdekt door de golfers. Ook daar gaan we voor het strokeplaykampioenschap komend jaar.

Kijkt u vooral eens naar de jaarkalender op onze site, zodat u de belangrijke data al ruim van te voren kunt noteren.

En yes! We hebben eindelijk weer een hole-in-one tijdens een reguliere wedstrijd kunnen noteren en wel op hole 14. De eer viel te beurt aan WECO-lid en regelcommissaris Gre Peeters. Chapeau!

Laat ik besluiten met u allen nogmaals namens uw Bestuur een goed 2017 toe te wensen .

Tot slot: op zondag 8 januari vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie van uw vereniging en de GVR plaats en op woensdag 22 februari is de Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Harry Span,
Voorzitter.