Algemene Vergadering 2015

jaarvergadering-300Woensdagavond woonden ruim 100 aanwezigen de Algemene Vergadering van GV Het Woold in De Pandoer in Heusden bij.

Voorzitter Span loodste de aanwezigen op een vlotte en kenmerkende manier door de overvolle agenda heen. Er was een uitgebreid financieel jaarverslag door de penningmeester en Baanarchitect Han Wessels zette uiteen welke veranderingen er de afgelopen en komende periode gaan

worden uitgevoerd aan de banen en oefenfaciliteiten. Frans van Eijk behandelde de veranderingen die betrekking hebben op het verbeteren van de doorstroming in de baan.

Speciale aandacht was er voor de kampioensteams Heren Senioren I, Heren II en Gertjan van den Heuvel die uitverkozen werd tot Golfer van het Jaar.

Na de rondvraag sloot Voorzitter Span de vergadering en kletsten de aanwezigen nog even gezellig na. Zodra de uitgebreide notulen van de vergadering beschikbaar komen, worden deze op de site gepubliceerd.